Resurser för olika behov

OMSORGSPERSONALEN är i huvudsak utbildade undersköterskor och många av dem är flerspråkiga. Det finns tillgång till personal dygnet runt som du når med ett knapptryck på ditt trygghetslarm.

SJUKSKÖTERSKA finns på plats under hela veckan på dagtid och de flesta kvällar. Övrig tid finns sjuksköterska tillgänglig vid behov.

Vi har också egen ARBETSTERAPEUT, FYSIOTERAPEUT och KURATOR.

När du flyttar in får du en egen kontaktpersonal och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, som har ett särskilt ansvar för att lära känna dig och dina speciella behov. Vårt mål är att vår omsorg och omvårdnad så långt som möjligt ska anpassas till dina önskningar och förutsättningar. För oss är det mycket viktigt att du känner dig trygg, väl bemött och respekterad.

Vi har även tillgång till privat fot- och hårvård.

Vi hjälper dig gärna att ha kvar tidigare servicekontakter.