En meningsfull vardag

 

Tillsammans med övrig personal ansvarar vår aktivitetssamordnare för att du får möjlighet att delta i aktiviteter enligt dina önskemål, både individuellt och i grupp.

Flera av veckans aktiviteter är återkommande för att skapa kontinuitet och trygghet i vardagen. Några exempel är gymnastik, promenader, mindfulness/avslappning, filmvisning i ”riktig” biosalong och musikunderhållning. Du har också möjlighet att vara med i en samtalsgrupp och sjunga i husets sånggrupp. Dessutom arrangerar vi temadagar, pubaftnar, utflykter och grillaftnar. Ibland hänger aktiviteterna ihop med det judiska årets olika högtider.

Två gånger i veckan har vi öppet hus med kaffe och kaka. Då får vi ofta besök av pensionärer och närstående som inte bor på Neuberghska Bambergerska Äldreboendet utan kommer till oss för att umgås.

Information om vad som är på gång hittar du på anslagstavlan i entrén.

Ett annat uppskattat inslag är när barnen från judiska förskolan Noaks Ark och Alexandraskolan kommer på besök. Dessa möten mellan gammal och ung är en av tankarna med vår byggnad. Här ska flera generationer vistas och umgås med varandra för att skapa glädje och gemenskap.