Våra verksamhetschefer har det övergripande ansvaret för Stf. Neuberghska Bambergerskas verksamhet och finns på plats vardagar.


Omsorgspersonalen är den största yrkesgruppen och så gott som samtlig ordinarie personal är utbildade undersköterskor. Omvårdnadsansvaret har fyra sjuksköterskor, varav en av dem är samordnande sjuksköterska.

Arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator arbetar hos oss på deltid. Vår aktivitetssamordnare sköter planeringen av aktiviteter. Köket har välutbildad personal som lagar koshermat. Vi har en heltidsanställd fastighetsskötare och två lokalvårdare som ser till att vårt hus är rent.

Administrativ personal, såsom ekonom och samordnare arbetar också i verksamheten.

Flera av våra boende är överlevande från Förintelsen och många bär på svåra traumatiska upplevelser som kan yttra sig på många sätt. Många olika länder och språk är representerade och ett flertal av vår personal kan tala på de boendes modersmål.

Just nu söker vi undersköterskor och arbetsterapeut, se respektive flik ovan.

Du är alltid välkommen att skicka spontan intresseanmälan till oss, även när vi inte annonserar efter personal.

Ansökningar skickas till

arbeta@nbhemmet.se