Vården och omsorgen

Hemmet erbjuder en trygg ålderdom med kvalificerad vård och omsorg präglad av judiska seder och traditioner. Det är mycket centralt beläget - högt upp på Guldheden med vacker utsikt och nära kommunala transporter.

Vi erbjuder tre olika boendeformer - äldreboende, gruppboende för personer med demenssjukdom och trygghetsboende.

Förutom den vanliga personalen är ålderdomshemmet även bemannat av sjuksköterskor och en gång i veckan kommer en läkare och besöker de som är behov av läkarkonsultation. Rehabpersonal, fotvård, hårvård och massage finns att tillgå i huset. Även tandläkare och tandhygienist kommer regelbundet till de som behöver.